Personatges il·lustres del castell de Miravet

Guillem de Berard, mind primer comanador del castell de Miravet, 1153
Berenguer de Santjust
, últim comanador de Miravet, 1308
Fra Ramon de Saguàrdia
, comanador del Masdéu (Rosselló), era el lloctinent de l’orde a la província catalana, 1308
Pere de Rovira
, mestre de Provença i Espanya, 1308
Fra Jaume d’Oluja
, comanador de Granyena, 1308
Fra Ramon Oliver
, comanador de Saragossa, 1308
Fra Jaume de Garrigans
, frare templer i desertor durant el setge de Miravet, 1308
Fra Millas
, frare templer
Fra Siscar
, frare templer
Fra Ramon de Santjust
, frare i nebot de Berenguer de Santjust, 1308
Fra Guillem de Santjust
, frare i nebot de Berenguer de Sanjust, 1308
Fra Pere de Santjust
Fra G. de Montornès
Fra P. de Maderm
Ramon Llull
, gran erudit que va cultivar activitats tan diverses com la literatura, la poesia i l’astrologia de l’època.
Arnau de Vilanova
, metge de papes i reis, i també metge de fra Berenguer de Santjust.

  • Durant el setge del castell de Miravet, van intercedir a favor de Jaume II perquè els templers es lliuressin a les tropes monàrquiques:

Bernat Cespujades, veguer de Tortosa, gener de 1308
Guillem de Ceret
, batlle de Tortosa, 1308
Pere de Vila-rasa
, jutge de la cort reial de Jaume II, març de 1308
Guillem d’Anglesola
, senyor de Bellpuig, abril de 1308
Pere de Queralt
, noble català, maig de 1308
Ramon de Canet
, noble del Rosselló i nebot de Fra Ramon de Saguàrdia, juny de 1308
Bernat de Llibià
, enviat per tractar la rendició del castell
Mascarós Garidell
, delegat del monarca