L’expansió de la milícia a la corona d’Aragó

En poc temps, thumb arreu d’Europa naixien noves comunitats templeres. Aquestes s’aplegaven entorn d’una casa (domus) o comanda, que van passar a ser veritables cèl·lules de reclutament i de gestió del patrimoni.

El territori de la corona d’Aragó no només no en quedaria exempt, sinó que en seria un dels millors exemples. Arran de la seva participació com a croats en les campanyes de conquesta del territori musulmà, la milícia templera rebria en compensació nombroses concessions reials. D’altra banda, gran part de noblesa militar que participava activament en els projectes de conquesta es vincularia espiritualment a l’orde i la dotaria d’un important patrimoni.

mapa21

Fruit d’aquestes dotacions, aviat es van anar constituint arreu del territori de la corona una cinquantena de cases o comandes templeres. Des d’aquests centres neuràlgics, les comunitats de frares, dirigides pel seu comanador, gestionaven basts patrimonis que podien integrar des de beneficis d’origen divers o propietats rústiques i urbanes fins a molins, ramats, etc.

Al capdavant, el mestre provincial i la seva petita cort, que residien habitualment als castells de Montsó i de Miravet i que constituïen el veritable govern templer a la corona. D’altra banda, cases com les del Masdéu, Gardeny o Peníscola passarien a tenir un paper rellevant i esdevindrien aviat veritables centres econòmics i polítics de la milícia.