Conjunt monumental del castell de Miravet

Com tots els castells medievals, està dividit en dues parts: el recinte inferior o jussà i el recinte
superior o sobirà
.

Recinte jussà

Castell de Miravet

· Terrassa superior: formada per les parts següents:
- Barbacana: mesura de protecció i control per defensar l’entrada al castell.
- Cavallerissa: en època templera, era probablement un magatzem, i els hospitalers el van convertir en cavallerissa.
- Cisterna: de grans dimensions.
- Capella de sant Miquel: que ara ocupa la recepció del castell.

· Terrassa sud: servia per salvar el desnivell i fer de comunicador amb la terrassa inferior. Aquí s’hi han trobat enterraments.

· Terrassa inferior: és on hi havia els magatzems, els corrals i un hort. En cas d’atac, acollia la gent i el bestiar del poble.

· Torres: disposava de 4 torres per protegir-se: una a la terrassa inferior i tres a la superior.

· Muralles: se’n poden distingir tres tipus: la primera és la del recinte sobirà, que, amb les torres, forma un reducte gairebé monolític; la segona és la que protegeix el cantó nord del recinte jussà, menys forta que la primera, però que defensava amb eficàcia l’accés per aquella banda, i el tercer tipus és el mur que cobreix els vessants pròxims a l’espadat, molt més dèbil.


Recinte sobirà

Castell de Miravet

Per accedir al recinte sobirà hem de passar per un passadís d’accés, on trobem:
· Cos de guàrdia: situat dins del passadís, era des d’on es controlava l’accés al recinte sobirà.
· Cisterna: aquesta gran cisterna, o aljub, està excavada a la roca que està coberta. Servia per recollir l’aigua de pluja.

Un cop dins del recinte, trobem les parts següents:

Castell de Miravet     Castell de Miravet     Castell de Miravet     Castell de Miravet

· Pati d’armes: era l’espai a partir del qual s’estructurava la vida al castell. Servia de via de comunicació entre les diferents parts del recinte sobirà.

· Cuines: els templers, a diferència d’altres ordes, estaven molt ben alimentats. Com que eren guerrers, els dejunis no eren tan estrictes, podien menjar carn tres cops a la setmana i fins i tot alguns dies podien repetir.

· Refetor: és una de les sales més grans que es conserven. S’hi accedeix per una porta que originàriament era de mig punt formada per grans dovelles, actualment desaparegudes. Hi trobem tres grans finestrals de mig punt geminats, però que estan remodelades per convertir-les en troneres. La coberta de l’estança és de volta de canó apuntada que arrenca d’una motllura. Està construïda amb pedra de Miravet a la part baixa i amb pedra dolça, a la resta.

· Graner: situat al costat del refetor, encara conserva l’arc original de l’època templera. L’alimentació a l’edat mitjana tenia una forta base cerealística, d’aquí que al castell hi hagués una construcció dedicada exclusivament a la protecció del gra.

Castell de Miravet     Castell de Miravet     Castell de Miravet     Castell de Miravet

· Magatzem: en aquells moments, aquestes estances per emmagatzemar productes eren molt necessàries. Al fons, s’hi observen uns dipòsits posteriors a l’època templera que servien per fabricar munició. És un estança de les més afectades per les reocupacions sofertes.

· Celler: aquesta estança contenia, probablement, les bótes i els cups destinats al vi, que a l’edat mitjana era un complement dietètic inestimable. Hi ha les restes d’una premsa andalusina. Està cobert amb una volta de canó de mig punt.

· Galeria: antigament, a semblança d’altres fortificacions, a aquesta galeria s’hi accedia des del pati a través d’una escalinata mòbil de fusta, que es podia retirar en cas d’atac. La galeria feia servei de claustre, té quatre finestrals de mig punt i és coberta amb volta de canó de carreus de pedra dolça.

· Església: és una sola nau amb volta de canó lleugerament apuntada. Un arc triomfal separa l’absis de la nau, i encara s’hi poden apreciar els capitells de les columnes. Podem observar una gran rosassa, una de les més grans i de les primeres de la Península ibèrica. Estava consagrada a la Mare de Déu de Gràcia, a qui els templers adoraven. Des d’aquí unes escales de caragol ens condueixen a la terrassa.

Castell de Miravet     Castell de Miravet     Castell de Miravet     Castell de Miravet

· Terrassa: aquesta terrassa va servir especialment de punt d’observació, construcció defensiva i canal de comunicació entre les altres defenses superiors.

· Plaça de la sang: és una terrassa que se situa damunt del refetor.

· Sala del comanador: és una sala que està damunt la galeria i que tenia funció de cancelleria.

· Torre del tresor: estava formada per tres pisos. Al primer, s’hi accedia des del refetor i era on es guardaven els diners i les joies. El segon pis seria el dormitori del comanador, i s’hi accedia des de l’església. El tercer pis feia una funció d’arxiu i estava connectat interiorment amb el segon pis.